Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
Herb Sobolew

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE NA IV SESJĘ RADY GMINY Porządek obrad Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609, z

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego