Aktualności

Herb Sobolew

RAPORT O STANIE GMINY SOBOLEW ZA 2022 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sobolew zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Sobolewie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW  (Uwaga liczba miejsc ograniczona) W okresie wakacji 2023 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego