Autor: przemyslaw.drozniak

Herb Sobolew

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

Wójt Gminy Sobolew informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. , w okresie letnim tj. od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. zmienione zostają godziny pracy:

Herb Sobolew

ZAPROSZENIE NA LIV SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LIV SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 CZERWCA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 15:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE Porządek obrad: Otwarcie obrad. Rozpatrzenie

Herb Sobolew

RAPORT O STANIE GMINY SOBOLEW ZA 2022 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sobolew zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Sobolewie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego