Gmina

Cyberbezpieczny samorząd

Gmina Sobolew otrzymała dofinansowanie z programu Cyberbezpieczny samorząd w wysokości 644 000,00 zł

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1905/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pod nazwą Cyberbezpieczna Gmina Sobolew tj. przeprowadzenie szkoleń, audytów, opracowanie dokumentacji SZBI, zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego mającego na celu zmodernizowanie infrastruktury informatycznej. Zakres projektu obejmuje Urząd Gminy, Publiczną Szkołę Podstawową  w Sobolewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach, Publiczną Szkołę Podstawową w Sokole, Publiczne Przedszkole w Sobolewie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja planowana jest do 30 czerwca 2026 roku.

Celem projektu jest ochrona cyfrowych spraw mieszkańców oraz zabezpieczenie procesów przed atakami.

Realizacja projektu znacząco podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych oraz wpłynie na zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej oraz pracowników w temacie zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Wartość projektu (całkowity koszt) 644 000,00 zł

Wysokość dofinansowania 644 000,00 zł (82% ze środków Unii Europejskiej, 18 % z budżetu państwa)

Wkład własny  – 0,00 zł

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego