Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Sobolew – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Liczba złożonych wniosków     Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
210       98 2961034,74

NIE CZEKAJ, WYMIEŃ KOCIOŁ I OCIEPL SWÓJ DOM – OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE!

 

Odwiedź Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”:

adres: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, pokój nr 24

tel.: (25) 682-50-23 wew. 36, e-mail: czystepowietrze@sobolew.pl

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego