Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sobolew

1. “CZYSTOPOL” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Danuta Gendek,
Kol. Górzno 29, 08-404 Górzno
tel. /025/ 683-15-49
2. “EKO LIDER” Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
tel. /025/ 683-09-53
3. WYWÓZ ŚCIEKÓW, Janusz Garbarczyk, Gończyce 125, 08-460 Sobolew
tel. 507-572-859, /025/ 683-35-62
4. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, Dariusz Garbarczyk,
Gończyce 125, 08-460 Sobolew
tel. /025/ 683-34-35
5. Stacja Paliw MAZURKI, Andrzej Nowak, Gończyce 3B, 08-460 Sobolew
tel. /025/ 683-36-55
6. WC Serwis Polska Sp. z o. o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
tel. 801-133-088
7. TOI TOI Polska Sp. z o. o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
tel. 804-204-204
8. ZAJĄCE – DARKOP Dariusz Zając, Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew
tel. 518-367-756, 664-441-07

9. EKO-TRANS Rafał Garbarczyk, Gończyce 125, 08-460 Sobolew

Tel. 506-803-624

10. TED BAGS USŁUGI KOMUNALNE Jarosław Wieczorek, Dęblin ul. Składowa 78-80, 08-530 Dęblin
Tel. (81) 883 06 83

11. WCTRON Sp. z o.o. ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław – opróżnianie zbiorników bezodpływowych pochodzących z toalet, umywalek i pryszniców przenośnych

Tel. 800 808 308

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego