Gmina

Gmina Sobolew realizuje projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy

Gmina Sobolew realizuje projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy” – zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wartość dofinansowania: 80% 

Wartość kosztów kwalifikowalnych zadania: 184 934,49 zł brutto.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego