Gmina

Granty PPGR

Gmina Sobolew dzięki Funduszom Europejskim pozyskała 95 400 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 35 nowych laptopów i 1 komputer stacjonarny, a także akcesoria do nich, tj. słuchawki z mikrofonem, mysz bezprzewodowa oraz pendrive.

W dniu 30 listopada 2022 roku Wójt Gminy Sobolew Pan Maciej Błachnio przekazał sprzęt komputerowy uprawnionym dzieciom na podstawie umowy darowizny.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego