Harmonogram odbioru odpadów

Przygotowane worki/pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 7:00

Odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne. Natomiast worki w kolorze CZARNYM lub pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości.

Dodatkowe worki do segregacji mieszkańcy mogą pobierać również w Urzędzie Gminy w Sobolew ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew pokój nr 10

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego