Gmina

Informacja

Informujemy, że w związku z ogólnopolskim wdrażaniem, z dniem 29 grudnia 2023 roku rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty na dzień 28 grudnia 2023 roku zaplanowano:

na godzinę 12:00 zablokowanie możliwości przyjmowania wniosków o dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych dla urzędników;

na godzinę 9:00 wyłączenie usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego).

W związku z powyższym w dniu 28 grudnia br. od godziny 12:00 nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wykonywanie operacji w Rejestrze Dowodów Osobistych do czasu produkcyjnego wdrożenia nowej wersji systemu będzie ograniczone, ale nadal będzie dostępna możliwość m. in. wydania wnioskodawcy dowodu osobistego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego