Gmina

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE PRZYJĘŁY DO SWOICH DOMÓW OBYWATELI Z UKRAINY

Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Sobolew, którzy przyjęli do swoich domów obywateli z Ukrainy (po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022r.)  o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Sobolew. Informacje te posłużą do stworzenia ewidencji określającej ilość napływających uchodźców .

Powyższe dane można przekazywać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 3) lub na e-mail: oc@sobolew.pl

Informujemy również wszystkich zainteresowanych pomocą lub już pomagających o adresach stron internetowych, na których są zamieszczane pomocne informacje:

Ogólnopolski portal informacyjny https://pomagamukrainie.gov.pl

Urząd ds. Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Mazowiecki Urząd Wojewódzki https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomagamyukrainie/

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił też całodobową infolinię pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego