INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZADANIA: PRZEBUDOWA ULICY LESZCZYNOWEJ I DĘBOWEJ W SOBOLEWIE

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Leszczynowej i Dębowej w Sobolewie” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu CelowegoRządowy Fundusz Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANIE: 429 884,28 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 614 120,41 zł

Zakres prac obejmował między innymi: wykonanie robót ziemnych, podbudowy pod nawierzchnię ulicy, wykonanie obramowania ulicy oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz ze ściekiem.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego