Gmina

Informacja o przystąpieniu przez Gminę Sobolew do zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Sobolew informuje, iż Gmina Sobolew przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego