Gmina

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Wójt Gminy Sobolew informuje, że w dniu 02 lutego 2024 roku wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Sobolew.

Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia:

09 lutego 2024 roku, godzina 10:00

Miejscowość Gończyce –  droga S17 i drogi dojazdowe do węzła Gończyce

Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 6 godzin

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego