Informacje dla inwestorów

Gmina Sobolew w latach 1990-2002 przeprowadziła szereg inwestycji komunalnych (min. nowoczesne wysypisko odpadów komunalnych, sieci gazowe, wodociągowe i telefoniczne , sieć dróg utwardzonych, w planach budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacja), które stwarzają bardzo dobre warunki obsługi istniejących zakładów i inwestowania w nowe miejsca pracy. W planach zagospodarowania przestrzennego gmina przygotowała atrakcyjne tereny pod budownictwo przemysłowo usługowe, rekreacyjno-letniskowe i budownictwo mieszkaniowe. Położenie gminy w odległości 80 km od Warszawy przy trasie ekspresowej Warszawa – Lublin, oraz linii kolejowej Warszawa – Kijów stwarza bardzo korzystny układ komunikacyjny. Istniejące firmy chcą się rozwijać, oczekują więc na nawiązanie współpracy w różnych formach.

Stawiamy na rozwój gminy, a wymaga to tworzenia nowych miejsc pracy. Gmina Sobolew to korzystne propozycje dla ludzi przedsiębiorczych, i chcących dobrze zainwestować.

Na inwestorów czekają:

  • akwen wodny w Godziszu o niepowtarzalnym krajobrazie, tereny pod zabudowę rekreacyjno-letniskową;
  • tereny usługowo-produkcyjne bezpośrednio przy trasie ekspresowej Warszawa Lublin;
  • tereny budownictwa usługowo-produkcyjnego i mieszkaniowego w Sobolewie.
  • władze gminne zapewniają wszelką pomoc i doradztwo dla firm inwestujących na naszym terenie.

ZAPRASZAMY!!!

Mapa Gminy Sobolew

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego