Informacje o Gminie

Położenie geograficzno-przyrodnicze

Gmina Sobolew położona jest w południowo –wschodniej części woj. Mazowieckiego w powiecie garwolińskim. Graniczy z gminami: Maciejowice, Górzno, Żelechów, Trojanów, Łaskarzew. Gmina Sobolew zajmuje powierzchnię 94,93 ha, zamieszkuje ją 8363 mieszkańców. Gmina Sobolew to 16 wsi – 18 sołectw położonych wokół miejscowości Sobolew a wśród nich: Anielów, Chotynia, Godzisz, Gończyce, Grabniak, Kaleń Pierwszy, Kaleń Drugi, Kobusy, Kownacica, Nowa Krępa, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Przyłęk, Sokół, Trzcianka, Sobolew.  Przez teren  Gminy przepływają małe rzeki: Okrzejka, Promnik, Łukówka.

Przez centralny obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 807 relacji Łuków – Żelechów – Maciejowice oraz linia kolejowa Warszawa-Pilawa-Dęblin-Lublin. Przez wschodnią część gminy przebiega droga krajowa nr 17 relacji Warszawa-Lublin.

Historia, dziedzictwo i kultura

Nazwa wsi Sobolew, jak głosi legenda, wywodzi się od pewnej historii związanej z tą wsią i okolicznymi miejscowościami, według której Andrzej Ciołek był założycielem Sobolewa (w powiecie stężyckim), kazał wyciąć część puszczy i założyć nową wieś. Rozciągały się tutaj olbrzymie lasy, w których żyło mnóstwo – soboli, więc nazwano osadę Sobolewem. W 1827 roku Sobolew liczył 47 domów i 371 mieszkańców, była to, więc jedna z większych wsi w okolicy. W 1864 r. utworzono gminę Sobolew z siedzibą w Korytnicy. Sobolew dużo skorzystał na uruchomieniu kolei i utworzeniu stacji kolejowej w tej wsi. W 1871 roku otwarto szkołę początkową. W 1889 roku we wsi było 56 domów mieszkalnych i 625 mieszkańców. W 1921 roku Sobolew dzielił się: Sobolew folwark, Sobolew wieś, Sobolew A, Sobolew B, Sobolew Place i Sobolew Wólka. Sobolew folwark liczył 2 domy i 16 mieszkańców, Sobolew wieś 118 domów i 695 mieszkańców, Sobolew A (kolonia) liczyła 19 domów i 165 mieszkańców, Sobolew B (kolonia) 15 domów i 110 mieszkańców, Sobolew Place (kolonia) 75 domów i 976 mieszkańców, Sobolew Wólka (wieś) liczyła 12 domów i 81 mieszkańców. Duże skupisko ludności żydowskiej było szczególnie w osadzie Sobolew Place, gdzie mieszkało aż 561 Żydów i było ich więcej niż katolików. Według opisu gminy Sobolew z 1930 roku, obszar gminy wynosił 11 845 ha. W gminie mieszkało 8 864 osoby.

Gmina Sobolew istnieje od roku 1913 roku. Pierwszym sekretarzem tej gminy był Bolesław Ratyński, który funkcję sekretarza pełnił do chwili śmierci to jest do roku 1936. W skład gminy wchodziło 20 wsi. Praca w Zarządzie Gminnym opierała się o samorząd Gminy, w skład którego wchodzili radni i pracownicy Zarządu w liczbie czterech osób. Po wojnie początki gminy datują się od wiosny 1945 roku, była to gmina obszarowo duża. Do roku 1950 funkcje administracyjne sprawował Zarząd Gminny z siedzibą w Sobolewie. Po reaktywowaniu Samorządu Lokalnego w 1990 roku liczba radnych w Radzie Gminy liczy 20 osób. W czerwcu 1990 roku Wójtem Gminy, który jest jednocześnie przewodniczącym sześcioosobowego Zarządu Gminy, został wybrany Pan Waldemar Zaręba a po Jego rezygnacji od 30 sierpnia 1990 roku funkcje tę pełnił Andrzej Koszutski. Od roku 2002 Wójta Gminy wybieramy w powszechnych wyborach, nie ma Zarządu Gminy a liczba radnych wynosi 15 osób. Od 2018 r. Wójtem Gminy Sobolew jest Maciej Błachnio.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje

Gmina Sobolew to gmina typowo rolnicza. Ok 94% zajmuje użytki rolne i lasy. Pozostałe 6% stanowią nieużytki, tereny zabudowane, tereny kolejowe, drogi wody. Na terenie gminy dominują gleby bielicowe. W chwili obecnej zwodociągowanych jest 85% gospodarstw. Zbudowano około 80 km gazociągu średniego ciśnienia 650 i przyłączy gazowych. W 2005 r. zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w Sobolewie. Miejscowość Sobolew jest w znacznej części skanalizowana.

Zasoby dziedzictwa kulturowego

• Kopiec Kościuszki w Nowej Krępie upamiętniające bitwę pod Maciejowicami;

• Grodzisko w Kaleniu Drugim będące pozostałością fotyfikacji;

• Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie;

• Kościół pw. Świętej Trójcy w Gończycach

W ostatnim czasie powstał Gminny Ośrodek Kultury. Istnieje świetlica wiejska oraz Gminna biblioteka w Sobolewie wraz z filią w Gończycach.  W bibliotece zorganizowano czytelnie internetowe zapewniają one łatwy dostęp do Internetu, dając możliwość dotarcia do cennych źródeł wiedzy i informacji. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Można ją odwiedzać w godzinach otwarcia placówki.

Na terenie gminy występują przedmioty gospodarcze  dające zatrudnienie okolicznym mieszkańcom. Największym z nich jest firma SANTE s.c. A. Kowalski Sobolew, zajmująca się branżą spożywczą.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego