Kategoria: Bez kategorii

Herb Sobolew

Zaproszenie

Zapraszamy do czynnego udziału w pikniku rodzinnym w dniu 03.05.2023 r. pod hasłem: „Jesteśmy mieszkańcami Gminy

Konsultacje projektu

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”  Zarząd

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego