Kategoria: Gmina

Herb Sobolew

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy

ZAPROSZENIE NA IV SESJĘ RADY GMINY Porządek obrad Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609, z późn. zm.) uwzględniając wniosek Wójta Gminy Sobolew, z dnia 25 czerwca

Herb Sobolew

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych

Sobolew, dnia  17 czerwca 2024 r. Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych Wójt Gminy Sobolew informuje rolników o nieodpłatnej zbiórce odpadów z folii rolniczych: czarnych i czarno-białych folii po sianokiszonce biała/zielona folii

Herb Sobolew

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA III SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2024 R. (ŚRODA) O GODZ. 15:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE Porządek obrad: Otwarcie obrad. Rozpatrzenie wniosków w

Herb Sobolew

RAPORT O STANIE GMINY SOBOLEW ZA 2023 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sobolew zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Sobolewie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w

Cyberbezpieczny samorząd

Gmina Sobolew otrzymała dofinansowanie z programu Cyberbezpieczny samorząd w wysokości 644 000,00 zł Projekt jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1905/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego