Kategoria: Gmina

Herb Sobolew

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 11 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu

Herb Sobolew

ZAPROSZENIE NA LVI SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LVI SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 14:30, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE Porządek obrad: Otwarcie obrad. Rozpatrzenie wniosków w

KOMUNIKAT

Dla symbolicznego uczczenia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu  1 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00 na terenie gminy Sobolew zostanie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy w formie ciągłego, trwającego jedną minutę

Herb Sobolew

Do publicznej wiadomości

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) podaje się do publicznej wiadomości Uchwała Nr  LV/407/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zamiaru

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego