Gmina

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W dniu 5 grudnia 2022 roku na skutek incydentu cyberbezpieczeństwa, który wystąpił z przyczyn technicznych niezależnych od  Urzędu Gminy Sobolew doszło do awarii systemu Projektów „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), dostarczanego przez Urząd Marszałkowski Urzędu Województwa Mazowieckiego, w związku z tym występują utrudnienia związane z chwilowym brakiem dostępności do zasobów archiwalnych EZD.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia. Zostaną Państwo poinformowani o przywróceniu funkcjonowania usług, których ciągłość działania została przerwana na skutek incydentu. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego