Konkursy otwarte

Sobolew 12.01.2023

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2023.docx

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2023.pdf

Druk oferty.docx


Sobolew 30.01.2023

ZMIANA DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 Wójta Gminy Sobolew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.


Sobolew 12.01.2024

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.docx

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.pdf

Druk oferty.docx

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Wójta Gminy Sobolew z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego