Marszałek Województwa Mazowieckiego

Konsultacje społeczne dot. projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego