Kontakt

OSOBY PIASTUJĄCE KIEROWNICZE URZĘDY I STANOWISKA

Wójt:
Maciej Błachnio

Telefon: (025) 682-50-23

Sekretarz:
Aneta Sygocka

Telefon: (025) 682-50-23

Przewodniczący Rady:
Jan Krupa

Telefon: (025) 682-50-23

Skarbnik:
Grażyna Napora

Telefon: (025) 682-50-23 wew. 37

Pierwszy kontakt dla inwestorów:
Agata Kostecka

Telefon: (025) 682-50-23 wew. 36


Adres Urzędu

Urząd Gminy w Sobolewie
08-460 Sobolew
ul. Rynek 1

Praca Urzędu

Pon – Pt.: 8.00 – 16.00
W okresie od 05.07.2021 r. do 31.08.2021 r.
Urząd Gminy pracuje Pon – Pt.: 7.00 – 15.00

Telefon i Fax

tel. (0/prefix/25) 682-50-23, 682-51-03
fax. (0/prefix/25) 683-27-36

NIP

NIP GMINY 8262044209
NIP URZĘDU 8261026445

REGON

Regon Gminy 711582351
Regon Urzędu 000550485

Poczta elektroniczna

maciej.blachnio@sobolew.pl
sobolew@sobolew.pl


Telefony

 • Podstawowy numer (025) 682 50 23
 • Wójt wew. 35
 • Sekretarz wew. 48
 • Sekretariat wew. 32
 • Skarbnik wew. 37
 • Księgowość wew. 52
 • Geodeta Inspektor ds. gospodarki komunalnej wew. 42
 • Budownictwo wew. 41
 • Ochrona Środowiska wew. 41
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – dyżur w czwartek wew. 41
 • Zezwolenia alkoholowe / Działalność Gospodarcza wew. 46
 • Obsługa Rady wew. 46
 • Gospodarka komunalna wew. 39
 • Inspektor ds. księgowości budżetowej – woda, ścieki wew. 39
 • Referat Oświaty wew. 33
 • Podatki wew. 38
 • Leśniczy wew. 38
 • Zamówienia publiczne wew. 36
 • Fundusze publiczne wew. 36
 • Kierownik GOPS wew. 45
 • Świadczenia Rodzinne wew. 55
 • Asystent Rodzinny wew. 55
 • GOPS wew. 31
 • 500+ / alimenty wew. 56
 • Dowody osobiste wew. 44
 • Ewidencja ludności wew. 44
 • USC wew. 44
 • Obrona cywilna wew. 44
 • Kadry wew. 40
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego