„Małe granty”

ROK 2022

Oferta 1/2022 na „mały grant”

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod tytułem spektakl teatralny „Mikołajkowa Przygoda” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.

Treść ofert Klubu Seniora „Pogodni”


Rok 2023

Oferta 1/2023 na „mały grant”

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod tytułem „Gminny Dzień Seniora” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.

Treść ofert Klubu Seniora „Pogodni”

 

Oferta 2/2023 na „mały grant”

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew oferta na realizację zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia piłkarskiego dla rocznika 2016” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.

Treść ofert ZRYW Sobolew

 

Oferta 3/2023 na „mały grant”

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew oferta na realizację zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia piłkarskiego dla roczników 2017 i 2018/2019 w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.

Treść ofert ZRYW Sobolew

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego