Bez kategorii

NOWY, NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Od 25 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzono trzeci najwyższy poziom dofinansowania do 90% faktycznie poniesionych kosztów. O najwyższy poziom dofinansowania może ubiegać się beneficjent, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

lub
ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego