Gmina

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego