Gmina

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 06 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 06 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego