Gmina

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 11 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego