Gmina

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE z dnia 11 stycznia 2023 r. zawiadamiające o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały nr LI/375/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego