Gmina

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA GOSPODARSTWA DOMOWYCH W GMINIE SOBOLEW

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 5 stycznia 2023r. przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego na 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 marca 2023 r.

Proponowane asortymenty, o które można wnioskować to groszek oraz orzech. Przypominamy, że gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 – 2023. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022 – 2023. Natomiast osoby, które nie nabyły węgla w 2022 r. będą uprawnione po 1 stycznia 2023 r. do zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie 3 tony.

Sposób założenia wniosku.

 1. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800– 1600).
 2. Wniosek można przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP) /ugsobolew/skrytkaESP
 3. Cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
 4. Wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 5. Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest nieprawidłowe, tak złożony wniosek zostanie odrzucony.
 6. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 marca 2023 r.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?

 1. Koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę.

Sposób zapłaty za węgiel.

 1. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel.
 2. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (2000 zł/tonę) na konto Gminy Sobolew numer: 70 9217 0001 0010 6470 2000 0010, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.

WAŻNE!

 1. Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu.
 2. Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

Załącznik:

 1. Wniosek na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstwa domowych w Gminie Sobolew
 2. Instrukcja dokonania zapłaty za węgiel zakupiony na preferencyjnych zasadach od Gminy Sobolew
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego