Gmina

Ogłoszenie o naborze wniosków na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstwa domowych w Gminie Sobolew

Gmina Sobolew zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Termin składania wniosków do dnia 30 listopada 2022r.

Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie posiadamy jeszcze informacji o terminie dostawy węgla i dostępnym sortymencie. Termin pozyskania węgla jest więc niezależny od gminy, jak też jego jakość. Gmina poinformuje Mieszkańców po uzyskaniu szczegółowych informacji.

Procedura zakupu węgla:

 1. Złożenie wniosku. Prosimy, aby wnioski składały te same osoby, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku węglowego – znacznie to ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie wniosków. Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny w okresie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy. Ustawa nie określa terminu na rozpatrzenie wniosku o zakup. Zakłada się, że będą one rozpatrywane niezwłocznie.
 3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty.
 4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na konto bankowe Urzędu Gminy.
 5. Ponowny kontakt telefoniczny z Urzędu, po zaksięgowaniu wpłaty oraz wskazanie przez Gminę punktu odbioru węgla.
 6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez Gminę punkcie. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

Kto i kiedy może złożyć wniosek.

 1. Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz, którego dokonywany jest zakup węgla, 
 2. Termin składania wniosku do 30 listopada 2022 roku,
 3. Gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Sobolew, 
 4. Osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 
 5. Osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.
 6. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach. Ilości możliwe do zakupu w tych okresach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022  r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:

1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.  wnioski na zakup tej partii będą przyjmowane w innym terminie, o którym będziemy informować. 

Sposób założenia wniosku.

 1. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędzie Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800– 1600).
 2. Wniosek można przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP) /ugsobolew/skrytkaESP
 3. Cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
 4. Wniosku nie można złożyć telefonicznie. 
 5. Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest nieprawidłowe, tak złożony wniosek zostanie odrzucony. 

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?

 1. Koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę. 
 2. Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.

Sposób zapłaty za węgiel.

 1. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel.
 2. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (2000 zł/tonę) na konto Gminy Sobolew numer: 70 9217 0001 0010 6470 2000 0010, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.

WAŻNE!

 1. Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu. 
 2. Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

Załączniki:

 1. Wniosek na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstwa domowych w Gminie Sobolew
 2. Instrukcja dokonania zapłaty za węgiel zakupiony na preferencyjnych zasadach od Gminy Sobolew
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego