Gmina

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.docx

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.pdf

Druk oferty.docx

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego