Gmina

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2023.docx

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2023.pdf

Druk oferty.docx

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego