Gmina

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sobolew informuje, że dnia 02 czerwca 2022 r. w godzinach 8:00-15:30 odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Miejsce odbioru: PSZOK Sobolew (ul. Żytnia 18)

Odbiorze podlegać będą:

  • folia rolnicza typu stretch po balotach
  • folia czarna i czarno-biała (pryzmowa) po kiszonkach
  • sznurki i siatki z owijania balotów
  • opakowania po nawozach
  • opakowania typu Big Bag

INSTRUKCJA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ROLNICZYCH

  1. Odpady mogą być pakowane w worki big bag lub worki np.120/240litrów lub w  wiązki.
  2. W każdym worku/wiązce może znajdować się tylko jeden rodzaj odpadu
  3. Odpady powinny być posortowane w następujące grupy: -folia czarno/biała z pryzm, -folia po balotach, -worki big bag, -worki po nawozie, -siatka z owijania, -sznurek.

Odpady powinny być wstępnie oczyszczone pozbawiane nadmiernej ilości wtrąceń m.in.: ziemi, torfu, słomy.
Odpady zmieszane nie będą przyjmowane

Odbiór możliwy jest dzięki przyznanemu dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego