Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gończycach

Granice obwodu szkoły: Gończyce, Chotynia, Kownacica, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi

Strona Internetowa: http://zsgonczyce.pl/

Kontakt:

Gończyce 106, 08-460 Sobolew
Tel./Fax: 25 683 36 31
email: sekretariat@zsgonczyce.pl

Dyrektor: Marcin Maraszek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie

Granice obwodu szkoły: Sobolew, Godzisz, część Kalenia Pierwszego od nr 1 do 10, Kobusy, Nowa Krępa

Strona Internetowa: https://szkola-sobolew.pl/

Kontakt:

ul. Tadeusza Kościuszki17 , 08-460 Sobolew

Tel.: 25 682 56 79

Fax: 25 682 56 81

Dyrektor: Krzysztof Łapacz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

Granice obwodu szkoły: Sokół, część Kalenia Pierwszego od nr 11 do 37, Przyłęk

Strona Internetowa: http://szkolasokol.edu.pl/

Sokół 49, 08-460 Sobolew

Tel. 25 682 53 21

Dyrektor: Krzysztof Szostak


Gmina Sobolew jest organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli:

1. Przedszkole w Gończycach wchodzące w skład Zespołu Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gończycach
2. Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie

Strona Internetowa: https://www.ppsobolew.pl/

Kontakt:

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 42, 08-460 Sobolew

Tel: 502 760 855

Dyrektor: Danuta Proczek


Na terenie Gminy funkcjonują również cztery szkoły, którymi nie zarządza Gmina Sobolew:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim.

Strona Internetowa: Facebook

Kaleń Drugi 65, 08-460 Sobolew

Tel: 25 682 52 49

Dyrektor: Aleksandra Koszycka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie

Strona Internetowa: https://anielowszkola.edupage.org/

Facebook:

https://m.facebook.com/szkolawanielowie/

Kontakt:

Anielów 16 , 08-460 Sobolew

Tel. 509 434 731

Dyrektor: Sylwia Miszkurka

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.  W skład szkoły wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Branżowa

Strona Internetowa: www.losobolew.pl

Kontakt:

ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew

Tel/fax: 25 68 25 049

e-mail: poczta@sobolew.pl

Dyrektor: Leszek Urawski

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego