Płatności

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • w przypadku braku kompostownika na bioodpady – 21,00 zł za osobę/miesiąc,
  • w przypadku zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie (kompostownik) – 19,00 zł za osobę/miesiąc.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny nr konta podany w informacji o zmianie stawki.

Terminy uiszczania opłat:
o    do 15 marca za I kwartał;
o    do 15 maja za II kwartał;
o    do 15 września za III kwartał;
o    do 15 listopada za IV kwartał.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego