Policja

Telefon alarmowy 997 lub 112

POSTERUNEK POLICJI W SOBOLEWIE

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, tel./fax: 47 707 5350

Posterunek Policji w Sobolewie nie funkcjonuje całodobowo, godziny służby są dostosowywane do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa na terenie działania posterunku. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu proszę kontaktować się z całodobową jednostką nadrzędną tj. Komendą Powiatową Policji w Garwolinie, tel. 47 707 52 00, fax. 47 707 52 01.

kierownik: asp. Leszek Lis

tel. 506 893 488

Kierownik pełni dyżur w Posterunku Policji w Sobolewie w każdy poniedziałek od 10:00 do 14:00

Dzielnicowy Gminy Sobolew

st. asp. Piotr Łukiewicz

tel. 506 869 194

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego