Krajowe Biuro Wyborcze

POSTANOWIENIE NR 108/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II

POSTANOWIENIE NR 108/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego