Powiat

Prośba o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo.

 
W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej  (zgodnie z Wytyczną 10/1/2022 z 31 maja 2022 r.) prosimy aktywny udział w badaniu przeprowadzanym na zlecenie Stowarzyszenia i wypełnienie zamieszczonej ankiety pt. Poziom satysfakcji mieszkańców.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego