Gmina

Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Sobolew w 2024 roku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Świadczenie dla Gminy Sobolew usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

DOFINANSOWANIE
135 727,55 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
152 347, 27 zł

Wójt Gminy Sobolew podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę na udzielenie dopłaty, dzięki której Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie 10 linii komunikacyjnych w 2024 roku.

Pozyskana kwota dotacji dla Gminy wynosi 135 727,55 zł

Wkład własny Gminy Sobolew wynosi: 16 619,72 zł

Linie komunikacyjne objęte wyżej wymienionym dofinansowaniem przebiegają na następujących trasach:

  • Linia S11 – Sobolew – Godzisz – Kobusy – Grabniak – Kaleń Drugi – Przyłęk – Sokół – Kownacica – Chotynia – Ostrożeń – Gończyce – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 53 km);
  • Linia S12 Sobolew – Krępa – Godzisz – Sobolew – Kaleń Pierwszy – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 40 km);
  • Linia S13 Sobolew – Sokół – Kownacica – Gończyce – Kownacica – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 33,5 km);
  • Linia S14 Sobolew – Godzisz – Kobusy – Kaleń Drugi – Grabniak – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 24 km);
  • Linia S15 Sobolew – Godzisz – Kobusy – Krępa – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 28 km);
  • Linia S16 Sobolew – Grabniak – Kaleń Drugi – Kaleń Pierwszy – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 25 km);
  • Linia S17 Sobolew – Godzisz – Kobusy – Godzisz – Krępa – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 27 km);
  • Linia S18 Sobolew – Sokół – Przyłęk – Kownacica –  Gończyce (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 14,5 km);
  • Linia S19 Gończyce – Kownacica – Sokół – Kownacica – Chotynia – Ostrożeń –  Gończyce (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 27 km);
  • Linia S110 Gończyce – Trzcianka – Anielów – Ostrożeń – Chotynia – Kownacica – Sokół – Przyłęk – Sobolew (przewidywany przebieg w okresie obowiązywania umowy – 27,5 km).

Celem projektu jest poprawa komunikacji w obrębie gminy Sobolew. Trasy regularnych linii przewozów autobusowych dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców oraz na potrzeby uczniów dojeżdżających do szkół.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego