Gmina

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Sobolew – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Liczba złożonych wniosków     Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
188       96   2 748 107,39

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego