Gmina

Realizacja projektu pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobolew”

Gmina Sobolew realizuje projekt pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobolew”. W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów właścicielskich.

Dodatkowo wszystkie zwierzęta, którym zostanie wykonany zabieg, a które nie są ujęte w systemie identyfikacji zwierząt, obligatoryjnie zostaną zaczipowane.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 18 800,00 zł brutto

Dofinansowanie: 50% – 9 400,00 zł brutto

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego