Gmina

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR  3/2023 WÓJTA  GMINY  SOBOLEW z dnia  23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Sobolew jest organem prowadzącym

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego