Marszałek Województwa Mazowieckiego

Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza

Do dyspozycji mieszkańców jest 30 mln zł. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze.
Zgłoś projekt i zmieniaj z nami Mazowsze!

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego