Gmina

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Zadanie pn.: „Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew” zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DOFINANSOWANIE: 921 500,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 989 236,17 zł

Zadanie pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew” zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DOFINANSOWANIE: 4 613 212,29

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 4 856 012,94

Zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej” zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DOFINANSOWANIE: 806 550,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 849 000,00

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego