Bez kategorii

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Od 31 grudnia 2021 r., na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt, obowiązuje nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Pierwsze szczepienie powinno być wykonane w terminie do 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. Nakaz został wprowadzony w związku z rozprzestrzenianiem się wścieklizny wśród zwierząt.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego