GKRPA w Sobolewie

Telefon zaufania GKRPA

Gminna Komisja ds.rozwiązywania problemów alkoholowych w Sobolewie ul.Rynek 1, 08-460 Sobolew

Punkt konsultacyjny – telefon zaufania

Czynny w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16-20

780 285 357

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego