Gmina

Usuwanie folii rolniczych 2023 – nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok 2023.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Sobolew do realizacji ww. zadania,  zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji ilości odpadów rolniczych przeznaczonych do utylizacji lub unieszkodliwienia, tj.:

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag.

Wnioski będą przyjmowane do 9 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Sobolew, pokój nr 24.

Druk do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 24.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do wskazanego miejsca na terenie Gminy.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie. Rolnicy, którzy przekroczą limit ww. pomocy nie będą mogli złożyć wniosku i skorzystać z dofinansowania.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Sobolew dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy Sobolew

/-/ Maciej Błachnio

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego