Dla uchodźców

WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY WJECHALI DO POLSKI SAMOCHODAMI (ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ ДО ПОЛЬЩІ НА АВТОМОБІЛІ)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego