Gmina

Wyniki otwartego konkursu ofert

Sobolew, dnia 09.02.2024 r.

WÓJT GMINY SOBOLEW

OGŁASZA

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 12 stycznia 2024 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaPrzyznana kwota dotacji
1.Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres Garwolin„Szkolenie dzieci i  młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”15 000,00 zł
2.Klub Sportowy Stowarzyszenie „PROMNIK GOŃCZYCE”„Klub Sportowy Stowarzyszenie  Promnik Gończyce”48 000,00 zł
3.Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2024 r.”120 000,00 zł
4.KTS – Klub Tenisowy Sobolew„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dyscyplina: tenis ziemny) na terenie gminy Sobolew”10 000,00 zł.
5.Uczniowski Klub Sportowy Promnik Gończyce  „Uprawiaj Sport! – Będziesz Wielki”82 000,00 zł
Tabela wyników

W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy przygotować zaktualizowaną ofertę i złożyć w Urzędzie Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.

Wójt Gminy Sobolew

/-/ Maciej Błachnio

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego