Gmina

Wyniki otwartego konkursu

Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego